Evenhuis vof teeltvoorbereiding

Gezien de oorsprong van het bedrijf en teelt van eigen gewassen weten wij als geen ander dat de bewerking van het land van groot belang is voor een goede oogst. Dit geldt des te meer voor de zand-, veen en leemgronden van de veenkoloniën. Derhalve hebben we geïnvesteerd in een modern machinepark voor een goede teeltvoorbereding.

 

  • Imants spitmachine (3,0 m) met mogelijkheden tot inzaaien in 1 werkgang in combinatie met een Kverneland accord pneumatische zaaimachine
  • Rabewerk strokenrister 5 scharige wentelploeg met vorenpakker en GPS
  • 2 Rabewerk schijven cultivators met rol
  • 2 Evers 3 pootswoelers
  • Rumpstad cultivator met grote rol
  • Rumpstad frontcultivator
  • Sibo vorenpakker (3m) voor achter de cultivator, spitmachine en kopeg
  • Pegoraro messenfrees (3m) en een van (2,5m)
  • Pegoraro rotorkopeg (3m) + hefinrichting voor opbouw zaaimachine