Evenhuisvof graslandvernieuwing

Wij bieden diestverlening op het gebied van teeltvoorbereiding, zaaien en onkruidbestrijding voor grasland.

Net als in de maisteelt kenmerken we ons door precisie. Wij zorgen er voor dat u een optimale grasmat krijgt.

 

Teeltvoorbereiding en zaaien

Rabewerk wentelploeg met vorenpakker voor de grondbewerking en inzaaien met rotorkopeg met opgebouwde zaaimachine met neuswielen voor een egaal aangedrukt zaaibed. Tevens kunnen we met een spitmachine met opgebouwde zaaimachine in één werkgang uw grasland vernieuwen.

 

Gewasbescherming

 

Voor het doodspuiten van oude zode of onkruidbestrijding in nieuw of bestaand grasland beschikken we over verschillende spuitmachines. Tevens kunnen we alle soorten gewasbeschermingsmiddelen leveren tegen scherpe prijzen.

 

 Bemesting

 

Voor het toedienen van vloeibare meststoffen beschikken wij over een speciaal aangepaste spuitmachine met GPS zodat wij snel en nauwkerig uw meststoffen kunnen toe diennen zonder het gewas te beschadigen.