Evenhuis vof graanteeld

Als onderdeel van het bouwplan verbouwen we een jaarlijks wisselend areaal granen. Dit betreft met name gerst en tarwe voor de veevoederindustrie. Een deel van het graan wordt in eigen silo's opgeslagen voor levering buiten het oogstseizoen. Het stro wordt aan omliggende veetelers verkocht als voer- en strooistro.